De noodzakelijkheid van een vredeclausule

dr. mr. Fred Schonewille
3 jaar geleden

De noodzakelijkheid van een vredeclausule

Gisteren heb ik tijdens de Erfenisvakdag in Hilversum gesproken over de noodzaak in elk testament een 𝙫𝙧𝙚𝙙𝙚𝙘𝙡𝙖𝙪𝙨𝙪𝙡𝙚 op te nemen. Hierdoor wordt vooropgesteld dat het bewaren, herstellen en/of bevorderen van de vrede in de familie na het overlijden van een ouder het meest essentieel is en de juridische en fiscale regelingen daarbij moeten aansluiten.

De directe aanleiding voor het concept van de vredeclausule is het gegeven dat veel testamenten het effect hebben van een bom die in de familie wordt gegooid door de erflater. Dit speelt nog sterker in situaties waarin sprake is van een samengesteld gezin. #mediation #stichtingnalatenschapsmediation #vredeclausule #testament #nalatenschap #erfenis #nalatenschapsmediation

dr. mr. Fred Schonewille
3 jaar geleden

Nieuwe nummer van Tijdschrift Conflicthantering verschenen

dr. mr. Fred Schonewille
3 jaar geleden

Special familiemediation

1