Docent

Fred Schonewille is als hoofddocent verbonden aan de door hem opgerichte Hoefnagels Academie. Dit naar prof. G.P. Hoefnagels - de founding father van mediation en leermeester van Schonewille - genoemde instituut biedt onder meer de opleiding Legal Mediation aan. Deze basisopleiding is geaccrediteerd door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en neemt een unieke positie in op het terrein van mediationopleidingen door haar academische niveau en door structureel aandacht te besteden aan de toepassing van het recht in mediations.

Schonewille heeft als visie dat het voor een goede mediator essentieel is om met regelmaat als docent op te treden in mediationopleidingen op hoog niveau en tevens onderzoek te doen op het terrein van mediation: alleen op die wijze kan een voortdurende kruisbestuiving plaatsvinden tussen theorie, onderzoek en praktijkvoering. Het is zijn ervaring dat hij door het enkele keren per jaar de tiendaagse opleiding Legal Mediation te geven (tezamen met andere docenten) steeds weer gedwongen wordt om kritisch naar zichzelf als legal mediator te kijken: practise what you preach. Maar ook de voortdurende gedachtewisseling met deelnemers – vaak ervaren advocaten, notarissen of andere academici – zijn zeer inspirerend en inzichtgevend. Daarnaast brengt de verantwoordelijkheid voor een grote, state of the art-opleiding mee dat nieuwe ontwikkelingen steeds worden bijgehouden en snel kunnen worden vertaald naar de praktijk.

Schonewille is tevens hoofddocent van de specialisatieopleidingen Scheidingsmediation & Premarital Mediation (aangeboden door de Hoefnagels Academie), Nalatenschapsmediation - samen met Annette van Riemsdijk - (aangeboden door de Stichting Nalatenschapsmediation en Result Mediation) en Mediation in de context van het Familiebedrijf (aangeboden door Stichting ACB voor het familiebedrijf).

Daarnaast is Schonewille verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede waar hij een van de docenten is binnen het uitstroomprofiel Mediation van de Master Contextuele Benadering, van de specialisatieopleiding Contextuele Mediation en van de post-HBO basisopleiding Mediation.