Spreker

Fred Schonewille is spreker over thema’s die in brede zin samenhangen met erven, trouwen en scheiden en - uiteraard - mediation.

Het huwelijk: A Comedy of Errors is een door hem ontwikkelde voordracht die deels is gebaseerd op het gedachtegoed van zijn leermeester prof. Peter Hoefnagels en de titel is dan ook dezelfde als die van de afscheidsrede van Hoefnagels.

De uitleg van een testament is een andere door Schonewille ontwikkelde voordracht waarin een duidelijk beeld wordt gegeven van de do’s and dont’s ingeval er na een overlijden een testament blijkt te zijn maar waarin ook wordt uiteengezet hoe een modern testament zou moeten worden opgesteld, vooral indien sprake is van een samengesteld gezin.

In deze voordrachten worden ernst en humor afgewisseld en gaan scherpe observaties, gebaseerd op een grote praktijkervaring als notaris en legal mediator, hand in had met praktische adviezen op het brede terrein van huwen en scheiden, respectievelijk nalaten en erven.

Uiteraard kan ook in samenspraak een thema voor een voordracht worden bepaald en uitgewerkt.