Legal Mediator

Fred Schonewille is Legal Mediator en combineert in zijn praktijk de vaardigheden en technieken van een mediator met de juridisch-inhoudelijke begeleiding die vrijwel altijd noodzakelijk is om in een mediation tot een volwaardige oplossing te komen. Als oud-notaris en voormalig universitair docent-onderzoeker beschikt Schonewille over grote ervaring en een brede deskundigheid inzake het erfrecht en het recht dat betrekking heeft op huwelijk en echtscheiding, onroerend goed, vennootschappen en vereniging en stichting.

Schonewille meent dat een Legal Mediator sturing aan een mediationproces moet geven door een actieve opstelling, het inbrengen van regievoorstellen en het doen van interventies die voortvloeien uit de context van de specifieke zaak.

Als leerling van prof. Peter Hoefnagels ziet hij legal mediation als een methodisch proces waarin psychologie, communicatie en recht samenkomen en als een one stop shop.

Klik hieronder voor informatie over:

  • Nalatenschapsmediation
  • Familiebedrijf
  • Familie
  • Scheidingsmediation
  • Premarital Mediation
  • Appartementen
  • Overige specialismen