Mediation Advocate

Het komt vaak voor dat een partij in een conflict in contact wil treden met de andere betrokken partij (of partijen) om verdere escalatie van het conflict en een eventuele gerechtelijke procedure te vermijden. Deze partij zou in gezamenlijk overleg tot oplossingen willen komen maar vangt bot bij het zoeken naar verbinding met de andere partij(en) en het herstel van de onderlinge communicatie.

Deze situatie doet zich geregeld voor binnen families na het overlijden van een ouder - met name in samengestelde gezinnen - maar komt ook veelvuldig voor binnen familiebedrijven, directies, teams, kerkgenootschappen en besturen. De andere partij denkt er baat bij te hebben de deur gesloten te houden, vaak ten onrechte.

In dergelijke gevallen is Fred Schonewille als Mediation Advocate meestal in staat om voor cliënten het contact met de andere betrokken partij(en) tot stand te brengen en tevens resultaten te bereiken. Een mediation advocate is adviseur van de partij die hem inschakelt maar gaat bij het uitvoeren van zijn opdracht te werk met een mediation attitude: derhalve met oog voor de belangen van de andere betrokkenen.

Deze werkwijze kan ook eenzijdige mediation worden genoemd. Een reguliere mediation is hier niet mogelijk maar een goede mediation advocate is in staat om het proces op zodanige wijze vorm te geven dat dit veel gelijkenis gaat vertonen met een mediation. Lees meer

Schonewille kan ook door een partij die aan een mediation gaat deelnemen worden ingeschakeld als Mediation Advocate. In die situatie treedt hij op als adviseur met een mediation attitude van deze partij in de aanloop naar en tijdens de desbetreffende mediation en vergezelt hij zijn cliënt tijdens de mediationgesprekken.

Een goede voorbereiding op een mediation en adequate begeleiding tijdens de mediation kan voor een partij het verschil betekenen tussen een geslaagde mediation en een mislukte mediation. Lees meer

De derde rol van Schonewille als Mediation Advocate kan zijn het onderzoeken van de mogelijkheid een mediation te starten. De partij (of partijen) in een conflict die een mediation zouden willen om daarin tot oplossingen te komen geven de mediation advocate dan de opdracht met de andere betrokken partij(en) in contact te treden om te onderzoeken of, met welke partijen en onder welke eventuele condities, een mediation zou kunnen worden gestart.