Scheidingsmediation & Premarital Mediation

De enige specialisatieopleiding scheidingsmediation die uitgaat van de Methode Hoefnagels. Deze verdiepingsopleiding vergroot uw competenties en kennis om als legal family mediator partners die gaan scheiden of een scheiding overwegen optimaal te begeleiden. In deze opleiding staat de door prof. G.P. Hoefnagels ontwikkelde methode centraal waarin een scheiding primair als een relationele crisis wordt beschouwd maar tevens scherp in het oog wordt gehouden dat de scheidende partners ook tot zakelijke regelingen wensen te komen. De methode Hoefnagels wordt steeds vaker ook in preventieve zin toegepast ingeval partners een huwelijk aangaan met als doel te komen tot weloverwogen huwelijkse voorwaarden die naadloos aansluiten bij het huwelijkstype waarvoor de partners kiezen. Deze preventieve vorm van mediation komt in de opleiding eveneens uitvoerig aan bod. Deze specialisatieopleiding richt zich op advocaten, (kandidaat-)notarissen en psychologen die mediator zijn en zich willen specialiseren in scheidingsmediation en premarital mediation.