Nalatenschapsmediation

Lossere familiebanden, samengestelde gezinnen en steeds grotere vermogens leiden in toenemende mate tot familieconflicten als de erfenis moet worden verdeeld. Ook het vaak ontbreken van een testament en anderzijds de trend van het steeds complexere testament met vele keuzemogelijkheden, maken de afwikkeling van een nalatenschap niet eenvoudig. Er ontstaat tegen deze achtergrond steeds meer de behoefte om de afwikkeling van nalatenschappen in de setting van mediation plaats te laten vinden, begeleid door een op dit gebied gespecialiseerde mediator die weet hoe een proces van communicatie, psychologie en juridische deskundigheid moet worden ingericht en begeleid.